sobota 30. května 2009

Windows Mobile 6 -chyba synchronizace LotusNotes přes EasySync

Chyba na PC: "Unable to connect to device. Verify ActiveSync is running."
Chyba na PDA: "Error: Unable to launch \Windows\211\XCPSyncSvr.exe: Error 2"

Řešení:
- připojíme PDA s PC a přes ActiveSync nainstalujeme do paměti PDA (ne na kartu!!!) regeditSTG.exe
- v PDA spustíme Průzkumníka a spustíme Regedit
- vybereme popožku HKEY_LOCAL_MACHINE key a otevřeme
POZOR! Položky v regeditu otevíráme přes sw klávesnici tlačítkem Enter (kliknutím tužkou nelze)
- rozbalíme položky Security -> Policies (NE Policy!) -> Policies
- klikneme na soft-key Values a otevřeme 00001001 (Enter)
- položku 3(2) snížíme na 1 a potvrdíme Done
- soft-key Menu -> New Value -> DWORD
- vytvoříme položku s hodnotami:
Value Data -> 1
Value Name -> 0000101b
= potvrdíme Done
- zavřeme programy, zvolíme Home
- nyní vypneme a znovu zapneme zařízení (PDA)
- spustíme ActiveSync, EasySync. EasySync nabídne instalaci *.cab do zařízení
- klikneme na OK a PC pokračuje v synchronizaci


http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?fdoc=wplceasy&rs=465&uid=swg21281860

sobota 23. května 2009

telnet ve Windows 7

Obdobně jako u Windows Vista není v základní verzi os možnost spuštění příkazu telnet.
Aktivujeme (doinstalujeme) jej však snadno následujícím způsobem:
- klikneme na Start -> Ovládací panely
- zde vybereme položku Programy a funkce- dále v levém horním rohu poklepeme na Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows

- nyní vybereme (zaškrtnutím políčka) Klient služby telnet- potvrdíme volbu - OK
Proběhne spuštění služby a nyní již můžeme telnet využívat...

úterý 19. května 2009

Intel igfxext.exe neběží - eee Win7

Tato oprava je trochu komplikovanější, ale tady je:

1. stáhnout ovladače od Intelu
http://downloadmirror.intel.com/16312/a08/winvista_1583.exe
2. spustíme jej pomocí "režimu kompatibility"
* Pravým-klikněte na program a vyberte "Vlastnosti"
* Klikněte na "Kompatibilita" tab
* Klikněte na "Spustit tento program v kompatibilitě" - zaškrtnout
* Mělo by se nabídnout "Windows XP (Service Pakc 3)
* Klikněte na "OK"
* Dvouklikem program spusťte.
3. Ignorujte chybu o tom, že instalujete starší verzi než je vaše současná

POZOR!!! - v případě problémů opravte ovladače následovně!!!
4. Pokud je černá obrazovka a zůstane černá, vyčkejte několik minut a poté vynuťte vypnutí (mě prošlo bez problémů)
5. Start začne normálně
6. Odinstalujte ovladač Intel
* Klikněte na "Start"
* Pravým klikněte na "Počítač"
* Zvolte "Správovat"
* Vyberte "Správce zařízení"
* Klikněte na malý trojúhelník vedle "Display adaptéry"
* Klikněte pravým a zvolte možnost "Odinstalovat"
* Odinstalujte ovladač
* Poté, co řidič odinstalujete (a obrazovce vypadá divně), restartujte PC
7. Použijte Windows Update pro instalaci aktualizovaného ovladače

sobota 16. května 2009

Kecálek pro všechny na 5800XM


Jeden login, jeden kontaktní seznam všech účtů

Aplikace Nimbuzz zvládne VoIP komunikaci hlasem i oblíbené chatování, a to pro Skype, ICQ, Facebook, Jabber, MSN/Windows live, Google Talk, AIM, Yahoo a mnoho dalších. Vše je samozřejmě zdarma. Klient je k dispozici pro Windows Mobile, ale i telefony Nokia, Samsung, LG, Sony-Ericsson a další platformy.

Máte dvě možnosti instalace:

*

na stránce www.nimbuzz.com stáhnout prográmek pro váš telefon (nebo klienta pro vaše PC)
*

na stejných stránkách vyplnit číslo vašeho mobilního telefonu a vybrat typ. Přijde vám SMS s odkazem na přímé stažení do mobilu
*

přímo z mobilního telefonu -> http://get.nimbuzz.com/ Zde nastavíte značku a model vašeho přístroje a stáhnete opět přímo do vašeho telefonu

nyní proveďte registraci (tu je možno provést jak v mobilu, tak i přes www).

Po registraci účtu Nimbuzz nám program nabídne seznam kecálků, se kterými se umí "domluvit", a které umí současně používat, aniž bychom museli mezi nimi přepínat. K dispozici máme celou plejádu komunikačních programů, které Nimbuzz pohodlně zvládne. Následně je třeba zadat přístupové údaje k jednotlivým VoIP klientům, které chceme používat a ke kterým se Nimbuzz bude sám automaticky připojovat...

Nyní jste připraveni využít bezplatné volání, chatování a více se svým kámošům z Skype, MSN, Yahoo, ICQ, AIM, Google Talk a další.

Nimbuzz Mobile můžete zdarma stáhnout a používat. Nimbuzz nebude cokoliv účtovat. Protože však Nimbuzz využívá vašeho internetového připojení, informujte se o poplatcích za datová spojení u svého poskytovatele. Doporučujeme používat mobilní klient pouze s paušální sazbou za datové přenosy nebo pomocí free Wifi připojení.

pondělí 11. května 2009

Spuštění - Sidebar styl Vista ve Windows 7

V systému Windows 7, se již gadgets neomezuje na postranní lištu Sidebar. Gadgets nyní můžete toulat kdekoliv na pracovní ploše Windows 7. Někdo má ale raději, když gadgets přilnou k panelu a mohou být uzavřeny všechny najednou. Existuje řešení jak v systému Windows 7 spustit Vista Sidebar.

Řešením je istalace Sidebar Windows Vista do systému Windows 7. Toto rozlišení na opravu gadget nefunguje, když je vypnutý UAC ve Windows 7.
Postupujte následovně:
1. Zavřít všechny miniaplikace na ploše.
2. Převzít vlastnictví a udělit plnou kontrolu oprávnění skupině Administrators na následující soubory umístěné ve složce C: \ Program Files \ Windows Sidebar (popsáno zde)
-settings.ini settings.ini
-sidebar.exe sidebar.exe
A uvnitř en-US složky:
-sbdrop.dll.mui sbdrop.dll.mui
-Sidebar.exe.mui Sidebar.exe.mui
3.Přejmenovat na zálohu všechny výše uvedené soubory
4. Stáhněte Win7-Sidebar-Fix.zip
5. Extrahujte a zkopírujte obsah ZIP souboru do jejich odpovídající složky C: \ Program Files \ Windows Sidebar. V případě potřeby přepište stávající soubory

Nyní má Windows 7 Sidebar program, který může být otevřen, uzavřen, a spuštěn spolu se všemi přidanými gadgets

Aministrátorská práva ve Windows 7

Dotazů týkajících se zabezpečení a zejména přístupových práv se na tomto webu objevilo mnoho. Protože se jedná prakticky o stále to stejné, tedy nepochopení principu fungování přístupových práv, přinášíme v tomto tipu celkový pohled. Zaměříme se samozřejmě na Vistu, ale většina z uvedeného platí i ve Windows XP nebo Windows 2000.
Jak se chovají práva?
Několik zásadních pravidel:

1. Práva se vztahují na jednotlivé objekty (soubory, složky) a definují se pro skupiny uživatelů nebo jednotlivé uživatele. Například určitý soubor může číst uživatel Novák, nebo určitou složku může měnit skupina uživatelů Users.
2. Práva je možné dědit z nadřazeného objektu. Například řeknu, že složka je pro čtení skupině uživatelů Users a zároveň řeknu, že všechny podřízené objekty této složky (soubory, podsložky a sooubory v podsložkách) budou používat stejná práva.
3. Právo je buď uděleno, nebo odebráno. Nikdy obojí zároveň (logicky), nicméně nemusí být právo pro uživatele vůbec stanoveno. Pak se použije právo skupiny, do které uživatel patří.
4. Priorita zákazu. Jelikož jeden uživatel může být ve více skupinách (a i pro něj osobně může být právo definováno), pak stačí byť jediné odebrání práva a už jej nemá. Například pokud skupina Users má povoleno čtení, ale uživatel Karel, který je jejím členem, má čtení zakázáno, pak Karel ve výsledku čtení povoleno nemá.
5. Každý objekt (složka, soubor) má svého vlastníka. Práva může nastavovat vlastník, nebo ten, kdo má právo práva nastavovat.
6. Vlastnictví se nelze zříct. Mohu ale jako vlastník povolit převzetí vlastnictví někým jiným a ten si jej pak může přivlastnit.
7. Ani administátor nemůže měnit práva, pokud není vlastníkem nebo to nemá přímo povoleno. Může se však kdykoli stát vlastníkem.

Praktické závěry
Nejčastějším dotazem v diskuzích bývá: proč nemohu smazat soubor, když jsem administrátor. Ponechme ještě chvíli stranou Ochranu uživatelského účtu (UAC) a předpokládejme, že akci mazání skutečně provádíte jako adminsitrátor. Jenže pokud na to nemáte právo, protože vám jej vlastník odebral, tak soubor prostě nesmažete. Můžete ale vlastnictví převzít. Po převzetí vlastnictví je nutné uzavřít všechna okna nastavování práv (Vista vám to dokonce doporučí, v XP na to musíte myslet sami) a znovu je otevřít. Jako vlastníci už můžete sobě povolit smazání. A teprve pak mazat. Představme si tedy situaci, kdy na disku leží složka "Odpad", kterou chceme smazat. Není prázdná, prakticky ani nevíme, co v ní je, protože se do ní nedostaneme (kdo ví, kdo ji vytvořil). Jak na to, ve Vistě? Zde je přesný postup:

1. Nejdříve získáme vlastictví: klepněte pravým tlačítkem na složku a zvolte Properties.
2. Přejděte na záložku Security a zvolte Advanced. Je pravděpodobné, že už v tuto chvíli vás Vista zarazí, protože když nemáte žádná práva ke složce, tak se ani nesmíte dozvědět, kdo ta práva má. Jste ale administrátoři!
3. V otevřeném okně něco použitelného uvidíte jen na záložce Owner. Právě zde totiž můžete práva převzít. Klepněte na Edit. Budete muset potvrdit UAC.
4. Zvolte nového vlastníka, buď skupinu Adminsitrators, nebo přímo sebe. Je to jedno, ale aby vás UAC co nejméně obtěžovalo, zvolte spíše svoje jméno. Označte volbu Replace owner on subcontainers and objects a stiskněte OK.
5. Chvíli to bude trvat. Až vše proběhne, Vista vás upozorní, že máte pozavírat všechna okna vlastností, takže to udělejte.
6. Nyní jsme vlastníky složky i všech vnořených objektů, takže si nastavíme právo Full control, ať je můžeme smazat. Klepněte znovu na složku pravým tlačítkem a zvolte Properties.
7. Nyní by už přechod na záložku Security měl být bez problémů. Opět zvolte Advanced.
8. Hned na první záložce Permissions zvolte Edit, potvrďte UAC.
9. Nejdříve zabráníme tomu, aby se do složky dostala nějaká práva z nadřazené složky, takže pokud je zatržítko Include inheritable permissions from this object's parents označené, tak je odškrtněte. Objeví se dialog, co s právy, zvolte Remove a práva budou odstraněna.
10. Nyní stiskněte Add, zadejte svoje jméno (případně stačí Administrators), potvrďte.
11. Ve sloupci Allow označte Full Control (označí se i všechna ostatní zatržítka) a stiskněte OK
12. Nyní jste opět v okně Advanced Security, v seznamu vidíte jen svoje jméno, protože ostatní práva jsme odebrali.
13. Označte Replace all existing inheritable permissions on all descendants with inheritable permissions from this object a stiskněte OK.
14. Až vše proběhne, pozavírejte opět všechna okna s vlastnostmi složky.
15. A nyní byste už měli být složku schopni normálně smazat.

Jak být opravdu administrátor
UAC způsobující to, že i administrátoři pracují s normálními právy, je hezká věc, ale ne každá aplikace dá Vistě jasně najevo, že určitou operaci může provést jen admin. Příkladem je ICQ 5.1 a volba Load on startup Windows. Ačkoli ji v nastaveních ICQ změníte, nic se nestane. Protože běžný uživatel nemůže měnit nastavení počítače (který program se spouští po startu Windows), byť by byl administrátor (ICQ se normálně díky UAC spustí jakoby je spouštěl běžný uživatel). V tomto (a podobných případech) vynuťte spuštění jako adminsitrátor. Stiskněte klávesu Win a napište kus názvu programu, třeba právě ICQ. Program se vyhledá a v nabídce Start objeví. Klepněte na program pravým tlačítkem myši a zvolte Run as administrator. Objeví se ochrana UAC, ale po jejím odklepnutí se ICQ skutečně spusí s právy administrátora, takže volba Load on startup Windows půjde změnit.

Převzato z webu - stejný postup platí u Windows 7

pátek 8. května 2009

Soft Reset a Hard Reset Nokia 5800 XM

Soft Reset (měkký reset)
obnoví všechna nastavení telefonu do továrního nastavení. Soft reset vyvoláte zadáním kódu: *#7370#

Hard reset (Tvrdý reset)
funguje pouze pokud jste již dříve aktualizovali telefon na v20.
Před použitím tohoto typu resetu proveďte zálohu, jelikož obnoví nastavení telefonu a smaže veškerá data v paměti telefonu.

1. Vypněte telefon
2. Stiskněte současně ČERVENÉ + ZELENÉ + KAMERA + ON (tlačítko zapnutí), dokud se nezobrazí "Select Country"

Poznámka: Standardní je heslo: 12345

eee1000 instalace HotKey - Windows 7


Testuji beta Win7 na svém Lenovo N100 a jelikož se mi systém líbí, rozhodla jsem se, že jej zkusím i na Asus eee 1000H. Instalace bez problémů - rychlá a vše funkční - až na HotKey.
HotKey na Win7 rozeběhnete následujícím způsobem:

Nainstalujte z CD ACPI pro Win XP (případně ke stažení ZDE)
Poté stáhněte soubor pro opravu ACPI (heslo archivu je: acpi)
- jedná se o opravu stávajích ovladačů pro Win Vista (funkční na Win 7)
V Total Commander otevřete složku C:\Program Files\ASUS\EeePC ACPI\ a přejmenujte soubor
AsAcpiSvr.exe (např. xAsAcpiSvr.exe)
Do této složky (C:\Program Files\ASUS\EeePC ACPI\) rozbalte ze staženéého archivu AsAcpiSvr.exe
Pro aktivaci není třeba restartovat PC, stačí AsAcpiSvr.exe spustit.

V případě problémů po spuštění Windows je oprava zde.

pátek 1. května 2009

Chyba knihovny MSPST.DLL - Outlook

Pokusím se popsat, jak odstranit chybu knihovny mspst.dll
Názvy se mohou proto drobně lišit, podle verze použitých v MS Office .

 • Záloha dat
  1. Na disku vytvoříme novou složku pro zálohu (pojmenujeme např. \zaloha) – ponecháme otevřenou
  2. Otevřeme C:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft
  Zde se nachází složka \Outlook – tuto celou zkopírujeme do předem vytvořené \zaloha
  POZOR! – zkopírovat, ne přesunout!
  Tímto je provedena záloha dat z aplikace Outlook – i přes provedenou zálohu nelze bohužel zaručit obnovení dat.

  …tuto operaci je možno provést i pomocí Total Commander:  • Oprava poškozené knihovny
  1. Vložit CD s Office do mechaniky – nespouštět instalaci
  2. Na CD :\PFILES\COMMON\SYSTEM\MAPI\1029\95 -> MSPST32.DLL
  3. MSPST32.DLL zkopírujeme do C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
  – potvrdit přepsání stávajícího souboru

  …tuto operaci je možno provést i pomocí Total Commander:

  Nyní můžeme spustit MS Outlook.

  Pokud se Outlook spustí bez chyby zkontrolujeme zda nedošlo ke ztrátě dat.
  Data případně obnovíme opačným postupem ze složky zálohy zkopírováním \Outlook
  do umístění C:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft

  V případě, že se oprava Outlook nepodaří přepsáním knihovny *.dll, je možné zkusit provést opravu (reinstalaci) MS Office 97.

 • O obsahu:
  C:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook
  Konfigurace nemusí zahrnovat všechny následující soubory. Některé soubory jsou vytvořeny pouze v případě vlastního nastavení funkcí aplikace Outlook.
  Pokud je uživatelů v PC více zálohujte \Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook každého uživatele
   Datové soubory aplikace Outlook (PST)
   Soubor složek offline (OST)
   Osobní adresář (PAB)
   Adresáře offline (OAB)
   Vlastní nastavení panelu příkazů a nabídek (DAT)
   Nastavení navigačního podokna (XML)
   Registrovaná rozšíření serveru Microsoft Exchange (DAT)
   Přezdívky kontaktů aplikace Outlook (NK2)
   Pravidla (RWZ)
   Styly tisku (soubor Outlprnt bez přípony)
   Podpisy (RTF, TXT, HTM)
   Šablony e-mailových zpráv (HTM)
   Vlastní formuláře
   Slovník (DIC)
   Šablony (OFT)
   Nastavení odesílání a příjímání (SRS)
   Zprávy (MSG, HTM, RTF)

Změna product code Nokia 5800 XM


SW:
2. JAF PKEY Emulator v5.0 (v případe chyb winscard.dll nainstalujeme v4.0)

Postup:
1. Nainstalujte JAF 1.98.62
2. Rozbalte JAF PKEY Emulator (např. na plochu)
3. Připojte N5800 k PC, zvolte připojit v režimu PC Suite
4. Spusťte program JAF PKEY, klikněte na GO tlačítko. Zobrazí se: "box driver not installed", klikněte na OK a program bude pokračovat
5. V záložce BB5, označte kolonku Prod. Manager, dále SERVICE (tlačítko v pravé části programu). Otevře se malé okénko - zde kliknout na READ Values
6. Do kolonky Product Code vpíšte product code a zapište kliknutím na WRITE Values
7. Odpojte telefon (a ukončete program)
8. Přes Nokia Software Updater nainstalujte nový FW do vašeho mobilu. Změny se projeví po update

Doporučuji nainstalovat nejnovější verzi PC Suite, tato obsahuje aktuální USB ovládače pro vaši 5800

příklad - produkt kódy:
0559394: Euro3 BLUE
0559298: Euro3 RED

Gadget Windows7 - beta

Pokud vám nejsou spustit Gadget ve Win7, stáhněte si tento soubor.
Stačí z rozbaleného souboru spustitw7-gadgets-elevate.reg a potvrdit zápis do registrů.
Druhý soubor undo.reg je původní - pro opětovné znepřístupnění funkce :O)