Zobrazují se příspěvky se štítkemWiFi. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemWiFi. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 27. listopadu 2012

Přehled standardů IEEE 802.11

Standard Rok vydání Pásmo
[GHz]
Maximální
rychlost
[Mbit/s]
Fyzická
vrstva
původní IEEE 802.11 1997 2,4 2 DSSS a FHSS
IEEE 802.11a 1999 5 54 OFDM
IEEE 802.11b 1999 2,4 11 DSSS
IEEE 802.11g 2003 2,4 54 OFDM
IEEE 802.11n 2009 2,4 nebo 5 600 MIMO OFDM
IEEE 802.11y 2008 3,7 54
IEEE 802.11ac 2013 5 1000 MU-MIMO OFDM
IEEE 802.11ad 2014 2,4 , 5 a 60 7000

  • DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - technika přímého rozprostřeného spektra. Je jednou z metod pro rozšíření spektra při bezdrátovém přenosu dat.
  • FHSS (frequency hopping spread spectrum) je jedna z metod přenosu v rozprostřeném spektru. Její princip spočívá v přeskakování mezi několika frekvencemi při přenosu bitu nebo bitů. Existují 2 verze:
    • Fast Hopping (FFH) Ke skokům dochází i v průběhu přenosu jednoho bitu.
    • Slow Hopping (SFH) Přenese se několik bitů než dojde ke změně frekvence.
  • OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením) je širokopásmová modulace využívající kmitočtové dělení kanálu. 
  • DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - technika přímého rozprostřeného spektra. Je jednou z metod pro rozšíření spektra při bezdrátovém přenosu dat.
  • MIMO (Multiple-input multiple-output), česky více vstupů více výstupů, je abstraktní matematický model pro multi-anténní komunikační systémy. Během posledních let se výrazněji používá MIMO technologie v oblasti rádiové komunikace pro významný nárůst datové propustnosti a dosahu při zachování šířky pásma a celkového výdeje vyzařovací energie. Obecně MIMO technologie zefektivňuje spektrální využití rádiových systémů.
zdroj: Wikipedia