Zobrazují se příspěvky se štítkemWindows7. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemWindows7. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 26. února 2010

Win7 jak na: Spustit, GodMode, Záznam, Shake

GodMode
Kdekoliv v počítači (například na ploše) si vytvořte novou prázdnou složku (CTRL + SHIFT + N, nebo pravé tlačítko myši → Nový → Složka). Jako její název vložte (v případě GodMode) "GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}" (bez uvozovek). Složka po potvrzení okamžitě změní ikonu, svůj název a především svou funkci.
Získáte speciální složku, ve které budete mít všechny nástroje, činnosti a nastavení pohromadě.
  • Pokud rozebereme aktivační příkaz – skládá se z názvu (GodMode), z tečky (oddělující název od kódové části příkazu) a samotný kód uzavřený ve složených závorkách. Část pro název můžeme samozřejmě nahradit vlastním výrazem, například: "Moje nastavení.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}" (bez uvozovek).
Aero Shake
Windows 7 obsahují jako další z mnoha vylepšení i funkci nazvanou Aero Shake. Jedná se o rozšíření vzhledu Aero pro Windows. Princip činosti této funkce je vcelku jednoduchý, avšak velmi návykový. V podstatě tato funkce slouží k minimalizaci otevřených oken pomocí gesta myši. Například budete mít otevřeno řekněme deset oken. Vy budete chtít s jedním pracovat, a ostatní shodit do lišty start. Doposud jste museli vše minimalizovat okno za oknem. To u Aero Shake odpadá. S touto funkcí chytíte okno které chcete ponechat maximalizované, lehce s ním zatřesete myší, a ostatní okna se díky Aero Shake ihned minimalizují. Jednoduché, leč praktické.
  • Pokud toto chcete používat i ve Vašich Windows Vista, pak se určitě podívejte na tyto stránky:  http://lifehacker.com/5082279/aero-shake-clears-your-pre+windows-7-desktop. Zde je ke stažení malá utilitka, která Aero Shake uvnitř Windows Vista napodobuje. Vzhledem k faktu, že se jedná o freeware, není zaručena (a nečekejte jí) 100% kompatibilita s každým systémem.
Přidání >Spustit< do Start nabídky
Na ikonu Start klepneme pravým tlačítkem myši a vybereme Vlastnosti. Vybereme záložku Nabídka Start -> klikneme na Přizpůsobit. Zaškrtneme políčko Příkaz Spustit a potvrdíme OK.
Příkaz spustit máte nyní dole v pravém sloupci nabídky Start.

Záznam postupupři potížích

Jistě sami nejlépe víte, jak těžké je někdy vysvětlit někomu postup, po kterém se vám zhroutila nějaká aplikace, či naopak někoho navést na správné místo. Díky funkci Záznam postupu při potížích máte po ruce nástroj, který zachytí kroky, které provádíte v počítači. Přitom se zaznamená také textový popis ovládacích prvků, na které jste klikli, a obrázek obrazovky při každém kliknutí. Po zachycení můžete postup uložit do souboru, který využijí pracovníci podpory nebo jiné osoby, které vám budou pomáhat s řešením problému. Funkci aktivujete vepsáním příkazu psr.exe ve Start -> Spustit.
Zdroje: technet, vlastní, Windows7

středa 27. ledna 2010

Win7 Beta -> Win7 RC jak na upgrade

Upgrade z Beta verze Win7 na RC není podporován, avšak provedením jednoduché úpravy na instalačním CD jej lze provést:
1. Zkopírujte instalační disk Win7 RC na pevný disk vašeho počítače.
2. Otevřete soubor Source\cversion.ini v Notepadu (nebo přes Total Commander -> F4).
3. Změňte hodnotu MinClient z 7100 na 7000 takto:

[HostBuild]

MinClient=7000

MinServer=7000

4. Soubor zavřete s uložením provedených změn.
5. Nyní již můžete spustit upgrade instalaci z pevného disku ve vašem PC.

sobota 23. května 2009

telnet ve Windows 7

Obdobně jako u Windows Vista není v základní verzi os možnost spuštění příkazu telnet.
Aktivujeme (doinstalujeme) jej však snadno následujícím způsobem:
- klikneme na Start -> Ovládací panely
- zde vybereme položku Programy a funkce- dále v levém horním rohu poklepeme na Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows

- nyní vybereme (zaškrtnutím políčka) Klient služby telnet- potvrdíme volbu - OK
Proběhne spuštění služby a nyní již můžeme telnet využívat...

úterý 19. května 2009

Intel igfxext.exe neběží - eee Win7

Tato oprava je trochu komplikovanější, ale tady je:

1. stáhnout ovladače od Intelu
http://downloadmirror.intel.com/16312/a08/winvista_1583.exe
2. spustíme jej pomocí "režimu kompatibility"
* Pravým-klikněte na program a vyberte "Vlastnosti"
* Klikněte na "Kompatibilita" tab
* Klikněte na "Spustit tento program v kompatibilitě" - zaškrtnout
* Mělo by se nabídnout "Windows XP (Service Pakc 3)
* Klikněte na "OK"
* Dvouklikem program spusťte.
3. Ignorujte chybu o tom, že instalujete starší verzi než je vaše současná

POZOR!!! - v případě problémů opravte ovladače následovně!!!
4. Pokud je černá obrazovka a zůstane černá, vyčkejte několik minut a poté vynuťte vypnutí (mě prošlo bez problémů)
5. Start začne normálně
6. Odinstalujte ovladač Intel
* Klikněte na "Start"
* Pravým klikněte na "Počítač"
* Zvolte "Správovat"
* Vyberte "Správce zařízení"
* Klikněte na malý trojúhelník vedle "Display adaptéry"
* Klikněte pravým a zvolte možnost "Odinstalovat"
* Odinstalujte ovladač
* Poté, co řidič odinstalujete (a obrazovce vypadá divně), restartujte PC
7. Použijte Windows Update pro instalaci aktualizovaného ovladače

pondělí 11. května 2009

Spuštění - Sidebar styl Vista ve Windows 7

V systému Windows 7, se již gadgets neomezuje na postranní lištu Sidebar. Gadgets nyní můžete toulat kdekoliv na pracovní ploše Windows 7. Někdo má ale raději, když gadgets přilnou k panelu a mohou být uzavřeny všechny najednou. Existuje řešení jak v systému Windows 7 spustit Vista Sidebar.

Řešením je istalace Sidebar Windows Vista do systému Windows 7. Toto rozlišení na opravu gadget nefunguje, když je vypnutý UAC ve Windows 7.
Postupujte následovně:
1. Zavřít všechny miniaplikace na ploše.
2. Převzít vlastnictví a udělit plnou kontrolu oprávnění skupině Administrators na následující soubory umístěné ve složce C: \ Program Files \ Windows Sidebar (popsáno zde)
-settings.ini settings.ini
-sidebar.exe sidebar.exe
A uvnitř en-US složky:
-sbdrop.dll.mui sbdrop.dll.mui
-Sidebar.exe.mui Sidebar.exe.mui
3.Přejmenovat na zálohu všechny výše uvedené soubory
4. Stáhněte Win7-Sidebar-Fix.zip
5. Extrahujte a zkopírujte obsah ZIP souboru do jejich odpovídající složky C: \ Program Files \ Windows Sidebar. V případě potřeby přepište stávající soubory

Nyní má Windows 7 Sidebar program, který může být otevřen, uzavřen, a spuštěn spolu se všemi přidanými gadgets

Aministrátorská práva ve Windows 7

Dotazů týkajících se zabezpečení a zejména přístupových práv se na tomto webu objevilo mnoho. Protože se jedná prakticky o stále to stejné, tedy nepochopení principu fungování přístupových práv, přinášíme v tomto tipu celkový pohled. Zaměříme se samozřejmě na Vistu, ale většina z uvedeného platí i ve Windows XP nebo Windows 2000.
Jak se chovají práva?
Několik zásadních pravidel:

1. Práva se vztahují na jednotlivé objekty (soubory, složky) a definují se pro skupiny uživatelů nebo jednotlivé uživatele. Například určitý soubor může číst uživatel Novák, nebo určitou složku může měnit skupina uživatelů Users.
2. Práva je možné dědit z nadřazeného objektu. Například řeknu, že složka je pro čtení skupině uživatelů Users a zároveň řeknu, že všechny podřízené objekty této složky (soubory, podsložky a sooubory v podsložkách) budou používat stejná práva.
3. Právo je buď uděleno, nebo odebráno. Nikdy obojí zároveň (logicky), nicméně nemusí být právo pro uživatele vůbec stanoveno. Pak se použije právo skupiny, do které uživatel patří.
4. Priorita zákazu. Jelikož jeden uživatel může být ve více skupinách (a i pro něj osobně může být právo definováno), pak stačí byť jediné odebrání práva a už jej nemá. Například pokud skupina Users má povoleno čtení, ale uživatel Karel, který je jejím členem, má čtení zakázáno, pak Karel ve výsledku čtení povoleno nemá.
5. Každý objekt (složka, soubor) má svého vlastníka. Práva může nastavovat vlastník, nebo ten, kdo má právo práva nastavovat.
6. Vlastnictví se nelze zříct. Mohu ale jako vlastník povolit převzetí vlastnictví někým jiným a ten si jej pak může přivlastnit.
7. Ani administátor nemůže měnit práva, pokud není vlastníkem nebo to nemá přímo povoleno. Může se však kdykoli stát vlastníkem.

Praktické závěry
Nejčastějším dotazem v diskuzích bývá: proč nemohu smazat soubor, když jsem administrátor. Ponechme ještě chvíli stranou Ochranu uživatelského účtu (UAC) a předpokládejme, že akci mazání skutečně provádíte jako adminsitrátor. Jenže pokud na to nemáte právo, protože vám jej vlastník odebral, tak soubor prostě nesmažete. Můžete ale vlastnictví převzít. Po převzetí vlastnictví je nutné uzavřít všechna okna nastavování práv (Vista vám to dokonce doporučí, v XP na to musíte myslet sami) a znovu je otevřít. Jako vlastníci už můžete sobě povolit smazání. A teprve pak mazat. Představme si tedy situaci, kdy na disku leží složka "Odpad", kterou chceme smazat. Není prázdná, prakticky ani nevíme, co v ní je, protože se do ní nedostaneme (kdo ví, kdo ji vytvořil). Jak na to, ve Vistě? Zde je přesný postup:

1. Nejdříve získáme vlastictví: klepněte pravým tlačítkem na složku a zvolte Properties.
2. Přejděte na záložku Security a zvolte Advanced. Je pravděpodobné, že už v tuto chvíli vás Vista zarazí, protože když nemáte žádná práva ke složce, tak se ani nesmíte dozvědět, kdo ta práva má. Jste ale administrátoři!
3. V otevřeném okně něco použitelného uvidíte jen na záložce Owner. Právě zde totiž můžete práva převzít. Klepněte na Edit. Budete muset potvrdit UAC.
4. Zvolte nového vlastníka, buď skupinu Adminsitrators, nebo přímo sebe. Je to jedno, ale aby vás UAC co nejméně obtěžovalo, zvolte spíše svoje jméno. Označte volbu Replace owner on subcontainers and objects a stiskněte OK.
5. Chvíli to bude trvat. Až vše proběhne, Vista vás upozorní, že máte pozavírat všechna okna vlastností, takže to udělejte.
6. Nyní jsme vlastníky složky i všech vnořených objektů, takže si nastavíme právo Full control, ať je můžeme smazat. Klepněte znovu na složku pravým tlačítkem a zvolte Properties.
7. Nyní by už přechod na záložku Security měl být bez problémů. Opět zvolte Advanced.
8. Hned na první záložce Permissions zvolte Edit, potvrďte UAC.
9. Nejdříve zabráníme tomu, aby se do složky dostala nějaká práva z nadřazené složky, takže pokud je zatržítko Include inheritable permissions from this object's parents označené, tak je odškrtněte. Objeví se dialog, co s právy, zvolte Remove a práva budou odstraněna.
10. Nyní stiskněte Add, zadejte svoje jméno (případně stačí Administrators), potvrďte.
11. Ve sloupci Allow označte Full Control (označí se i všechna ostatní zatržítka) a stiskněte OK
12. Nyní jste opět v okně Advanced Security, v seznamu vidíte jen svoje jméno, protože ostatní práva jsme odebrali.
13. Označte Replace all existing inheritable permissions on all descendants with inheritable permissions from this object a stiskněte OK.
14. Až vše proběhne, pozavírejte opět všechna okna s vlastnostmi složky.
15. A nyní byste už měli být složku schopni normálně smazat.

Jak být opravdu administrátor
UAC způsobující to, že i administrátoři pracují s normálními právy, je hezká věc, ale ne každá aplikace dá Vistě jasně najevo, že určitou operaci může provést jen admin. Příkladem je ICQ 5.1 a volba Load on startup Windows. Ačkoli ji v nastaveních ICQ změníte, nic se nestane. Protože běžný uživatel nemůže měnit nastavení počítače (který program se spouští po startu Windows), byť by byl administrátor (ICQ se normálně díky UAC spustí jakoby je spouštěl běžný uživatel). V tomto (a podobných případech) vynuťte spuštění jako adminsitrátor. Stiskněte klávesu Win a napište kus názvu programu, třeba právě ICQ. Program se vyhledá a v nabídce Start objeví. Klepněte na program pravým tlačítkem myši a zvolte Run as administrator. Objeví se ochrana UAC, ale po jejím odklepnutí se ICQ skutečně spusí s právy administrátora, takže volba Load on startup Windows půjde změnit.

Převzato z webu - stejný postup platí u Windows 7

pátek 8. května 2009

eee1000 instalace HotKey - Windows 7


Testuji beta Win7 na svém Lenovo N100 a jelikož se mi systém líbí, rozhodla jsem se, že jej zkusím i na Asus eee 1000H. Instalace bez problémů - rychlá a vše funkční - až na HotKey.
HotKey na Win7 rozeběhnete následujícím způsobem:

Nainstalujte z CD ACPI pro Win XP (případně ke stažení ZDE)
Poté stáhněte soubor pro opravu ACPI (heslo archivu je: acpi)
- jedná se o opravu stávajích ovladačů pro Win Vista (funkční na Win 7)
V Total Commander otevřete složku C:\Program Files\ASUS\EeePC ACPI\ a přejmenujte soubor
AsAcpiSvr.exe (např. xAsAcpiSvr.exe)
Do této složky (C:\Program Files\ASUS\EeePC ACPI\) rozbalte ze staženéého archivu AsAcpiSvr.exe
Pro aktivaci není třeba restartovat PC, stačí AsAcpiSvr.exe spustit.

V případě problémů po spuštění Windows je oprava zde.

pátek 1. května 2009

Gadget Windows7 - beta

Pokud vám nejsou spustit Gadget ve Win7, stáhněte si tento soubor.
Stačí z rozbaleného souboru spustitw7-gadgets-elevate.reg a potvrdit zápis do registrů.
Druhý soubor undo.reg je původní - pro opětovné znepřístupnění funkce :O)